OBJEKTIF

Meningkatkan kompetensi modal insan dalam bidang Pentadbiran Tanah, Ukur dan Pemetaan serta Teknologi Maklumat melalui latihan kendiri secara dalam talian yang sistematik dan terancang.