Kursus Pengurusan Rangkaian : The Fundamentals of Internet Protocol Version 6 (IPv6) mengandungi perkara-perkara asas yang perlu diketahui berkenaan persekitaran internet protokol versi baharu iaitu IPv6

Skill Level: Beginner

IPv4 adalah Internet Protocol version 4. Apabila pengguna menggunakan peralatan seperti komputer, telefon pintar untuk mengakses ke Internet, alat itu akan menghantar satu nilai yang unik serta alamat IP seperti 88.48.223.224

Skill Level: Beginner