Memberi Pengetahuan Dan Kefahaman Mengenai Aspek  Pengambilan Tanah

 

 

Skill Level: Beginner

Meningkatkan  Kefahaman Berkaitan Dengan Bentuk-bentuk Hakmilik, Klasifikasi, Syarat dan Sekatan Kepentingan di Bawah Kanun Tanah Negara (KTN)

Skill Level: Beginner

Meningkatkan kefahaman berkaitan dengan pengurusan cukai petak.

Skill Level: Beginner

Meningkatkan pengetahuan dan  kefahaman berkaitan Akta Tanah ( Kawasan-Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960

Skill Level: Beginner

Meningkatkan Pengetahuan dan Kemahiran Dalam Tatacara Pelupusan Tanah

Skill Level: Beginner