Memberi pendedahan dan kefahaman mengenai
penentuan persempadanan maritim/darat bagi negeri
dan antarabangsa di Malaysia.

Skill Level: Beginner

KURSUS INI BERKAITAN PENGUKURAN DAN SEMAKAN STRATA

Skill Level: Beginner

Memberi pendedahan tentang jenis-jenis Teleskop dan
kegunaanya serta mengenai asas astrofotografi dan
mengetahui elemen-elemen penting dalam
Astrofotografi.

Skill Level: Beginner

Peserta akan diberi pendedahan dan kefahaman tentang maklumat peta, asas mentafsir peta serta pendedahan kepada kaedah bacaan peta.

Skill Level: Beginner

OBJEKTIF : MEMBERI PENDEDAHAN DAN PENGETAHUAN ASAS GIS BESERTA APLIKASINYA

ISI KANDUNGAN :

1. PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGI GIS

2.REKA BENTUK GIS DI JABATAN/ AGENSI

3.PEMPROSESAN DATA DAN OUTPUT (MAPINFO)

4.APLIKASI GIS SMART KADASTER/SKIP

5.APLIKASI BIM DALAM PERSEKITARAN GIS

Skill Level: Beginner