VISI

Peneraju pembangunan modal insan dalam bidang Pentadbiran Tanah, Ukur dan Pemetaan serta Teknologi Maklumat melalui latihan kendiri secara dalam talian.


MISI

Meningkatkan kecemerlangan modal insan dan organisasi dalam bidang Pentadbiran Tanah, Ukur dan Pemetaan serta Teknologi Maklumat.